همکاری با ما

آماده همکاری با:

مدارس، بهزیستی، ندامتگاه، بنیاد بیماری های خاص و غیره.

جهت آموزش و ارائه خدمات فرش دست بافت همراه با لحاظ تخفیف در شهریه کلاس ها و کلیه امور مالی، می باشد.