دوره آموزش نقشه خوانی سنتی

توضیحات انواع نقشه از نظر اندازه: -نقشه سراسری: نقش و نگارها تکرار نمی شود و هیچ قسمتی از طرح با…

0
رایگان!

دوره آموزشی ترمیم نخ چله

آموزش ترمیم نخ چله به صورت ویدیویی آموزش ترمیم نخ چله ویدئو

0
رایگان!

دوره آموزشی زجیر بافی گندمی (متداخل)

توضیحات بعد از اتمام چله کشی از عملیات زنجیره بافی استفاده می کنیم به منظور ثابت نگهداشتن چله و استحکام…

0
رایگان!

دوره آموزشی ملیله بافی (دو نوع)

توضیحات در بعضی از فرش ها در حین گلیم بافی از عملی به نام ملیله بافی استفاده می شود که…

0
رایگان!

دوره آموزشی نقشه خوانی کامپیوتری

توضیحات  این نوع نقشه شامل اعداد می باشد. بدین شرح که بر روی نخ ها ( خامه) شماره درج گردیده…

0
رایگان!

دوره جامع آموزش قالیبافی

توضیحات فرش واژه ای عربی است که به معنای زمین می باشد و در زبان فارسی دارای مفاهیمی چون گسترده…

0
رایگان!