دوره آموزشی استاندارد گره ترکی

توضیحات در قالیبافی یک بافنده باید بداند گره ای که می زند به صورتی نباشد که وسط بافت نخ کم…

0
رایگان!

دوره آموزشی بندینک

آموزش بندینک به صورت ویدیویی آموزش بندینک ویدئو

0
رایگان!

دوره آموزشی پیوند پود

توضیحات در طی مراحل بافت قالی ممکن است زمانیکه پود ضخیم را عبور می دهیم، وسط یک رج تمام شود…

0
رایگان!

دوره آموزشی تکنیک معجزه

توضیحات    در بافت قالی مهم ترین مرحله کوبیدن پود نازک می باشد. همانطور که می دانیم برای تشخیص درست…

0
رایگان!

دوره آموزشی تند بافی

توضیحات جهت تند بافی گره ترکی باید نگاه بافنده با فاصله بین سطح کار تا زیر سایه یا همان زیگزاگ…

0
رایگان!